LANGS DE ROUTE

Muziek langs de route!

Er hebben zich inmiddels al weer een aantal muzikanten aangemeld, die dit jaar (weer) graag meedoen.
Samen staan zij garant voor veel gezelligheid langs de wandel route.

De onderstaande muzikanten kunt u langs de route tegenkomen! 

Hein Jaap Hilarides & Hendrik Elings
dweilorkest De Wadlopers
dweilorkest “Blaas Bende” Nij Altoenae
Cresendo Hijum Finkum
Cresendo Hijum Finkum
CMV Excelsior Oudebildtzijl
CMV Excelsior Oudebildtzijl
De Rewi’s (Renny Botma en Wiemer v/d Ploeg)
Shantykoor Sterk Spul (Lollum-Waaksens)
Trekzakkers orkest De Bildtse Trekzak Frôlys
Djembé groep Apa
Jolly F | Soul Jazz uit Oudebildtzijl
Noordenbos en Ko | Kabaretselskip


Orkest voor Zieken en Zeevarenden

Pin It on Pinterest